Notfälle
Blutspende
Karriere
Presse
Forschung
Lehre
Patienten
Zuweiser

Dr. rer medic. Idriz Sopjani

Thema der Dissertation

 • Evaluation zur Umsetzung der globalen Kampagne der Weltgesundheitsorganisation „Rette Leben – Reinige deine Hände“ in Krankenhäusern des Kosovo

Betreuer 

 • Prof. Dr. phil. habil. Johann Behrens 

Datum der Disputation

 • 29. April 2018

Gegenwärtige Tätigkeiten 

 • Since 2016, Dean of Nursing Faculty, College AAB, Prishtinë, Kosovo

Publikationen 

 • Sopjani I, Jahn P, Behrens J (2017) Training as an Effective Tool to Increase the Knowledge About Hand Hygiene Actions. An Evaluation Study of Training Effectiveness in Kosovo. Med Arch 71(1): 16-19.
 • Sopjani I, Jahn P, Behrens J (2017) Hand Hygiene Training and Its Impact on the Knowledge of Undergraduate Nursing Students in Kosovo. Glob J Health Sci 9(4): 142-147.
 • Sopjani I (2016) Health Care Personnel’s Attitude toward Hand Hygiene in Regard to the Prevention of Health-Care Associated Infections: A Cross Sectional Study at the University Hospital Pristine. Open JNurs 6:841-852. 
 • Sopjani I, Vehapi S, Gorani D, Imeri M, Vitoja S, & Tahiri S (2016) The relation Between Depressive Symptoms and Self-Care in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 in Kosovo. Med Arch 70(6):425-428.
 • Sopjan .I, Vitoja.V, Beqiri.P, Brajshori.N (2016) Infermierët: Një forcë për ndryshim, Përmirësimi i reziliencës së sistemeve shëndetësore. Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve. Gjenevë, Zvicër 
 • Sopjani I (2015) Udhërrëfyesit e OBSh-së për Higjienën e Duarve në Kujdesin Shëndetësor, Sfida e parë globale e sigurisë së pacientit, Kujdesi i pastër është kujdes më i sigurt
 • Beqiri P, Brajshori N, Sopjani I, Vitoja V. (2015) Infermierët: Një forcë për ndryshim, Kujdes efektiv, Kosto efektiv. Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve. Gjenevë, Zvicër
 • Sopjani I, Ramaj A, Prifti  V, (2012) “Ndërgjegjësimi i Infermierëve dhe Mamive në fushën e kërkimit shkencor: Manual”, Tekst për studentët e Fakultetit të infermieri. Shtëpia Botuese “ARTINI” Prishtinë, ISBN 978-9951-8859-7-3.